monkuce

 

       JP "Poslovni centar" Kruševac poseduje 20 tipskih pokretnih objekata ( drvenih montažnih kućica), koje izdaje u zakup u postupku i na način predvidjen Odlukom o uredjenju grada.Mesto postavljanja kućica je plato na Trgu kosovskih junaka.

       Kućice se izdaju povodom novogodišnjih i božićnih praznika, 8. marta i ostalih manifestacija koje su odobrene odlukom Gradske uprave.Kućice su površine 5 m2, svaka ima uvedenu struju obezbedjenu osiguračem.Cena izdavanja kućica je komunalna taksa čiju visinu odredjuje Gradska uprava za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama. 

       Sve bliže informacije možete dobiti telefonom na broj 438 - 900 ili lično u prostorijama JP "Poslovni centar".       IMG 6120_resize           IMG 6123_resize   

       IMG 6109_resize           IMG 6057_resize 

       IMG 6067_resize               IMG 6069_resize

         1               2

         3               4

                                                                                    5