Home

Aktuelno - Javne nabavke 2020.

 Javne nabavke 2020.

 
 
 
                              ARHIVA
                                                                                                                                                                                                                          INTERNI AKT 
                            2015.god.
                                                                                                                                                                                                                                                                                           2016.god.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2017.god.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                2018.god.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                2019.god.


- Nabavka goriva i maziva
 
- Nabavka električne energije

- Javna nabavka demontaže konstrukcije "Fast-Park" sa transportom elemenata.

- Usluge implementacije i održavanje softvera za kontrolu i naplatu parkiranja
   
- Nabavka boje za horizontalnu signalizaciju - asfaltna boja za puteve